Tèm ak kondisyon

Tèm ak Kondisyon sa yo se kondisyon pou itilize sit la, kontni, sèvis ak karakteristik sou sit entènèt la girlisme. Avèk

Tanpri li Tèm ak Kondisyon sa yo ak anpil atansyon. Lè w gen aksè ak itilize girlisme. Avèk, vle di ke ou te konprann ak dakò pou yo dwe mare pa tout règleman ki aplikab sou sit sa a.

TÈM AK CHANJMAN KONDISYON

girlisme.com ka chanje, ajoute oswa redwi Tèm ak Kondisyon sa yo nenpòt ki lè. Ou oblije chak chanjman sa yo epi se poutèt sa ou dwe revize Tèm ak Kondisyon ki aplikab yo detanzantan.

AJOUTE TÈM AK KONDISYON

Gen kèk zòn oswa sèvis soti nan girlisme. Avèk, tankou paj kote ou ka chaje (telechaje) oswa telechaje (telechaje) dokiman oswa dosye, ka gen direktiv ak règ itilizasyon ki pral ajoute nan Tèm ak Kondisyon sa yo. Lè w sèvi ak sèvis sa yo, ou dakò pou w respekte enstriksyon ki aplikab yo ak règ itilizasyon yo.

RÈGLEMAN SOU VI PRIVE

Règleman sou enfòmasyon prive girlisme. Avèk mete politik la nan manyen done pèsonèl ou lè ou jwenn aksè girlisme. Avèk

OBLIGATIONS ITIlizatè yo

Sèvi ak girlisme. Avèk dwe respekte lwa ak règleman sou teritwa Repiblik Endonezi. Ou gen entèdi pou chaje oswa voye atravè girlisme. Avèk materyèl oswa lòt bagay ki:

1. Vyole oswa vyole dwa lòt moun, ki gen ladan san okenn eksepsyon, patant, mak komèsyal, sekrè komèsyal, copyrights, piblisite oswa lòt dwa pwopriyetè.

2. Vyolasyon lalwa, menas, joure, anmède, kalomnye, difamasyon, twonpe, twonpe, oswa fè rayi sèten moun oswa gwoup.

3. Pèsekite, anmède, imilye, oswa entimide yon moun oswa yon gwoup moun ki baze sou relijyon, sèks, oryantasyon seksyèl, ras, etnisite, laj, oswa andikap fizik.

4. Vyolasyon nòm desans, obscenite, pònografi.

5. Konseye oswa sijere zak ilegal.

6. Ofanse, deklanche konfli ak/oswa ennmi ant Tribi, Relijyon, Ras ak Entè-Gwoup (SARA).

7. Gen mo oswa foto ki lakòz laterè, ki grosye, sal, sal, epi fè sèman.

8. Gaye sèten ideyoloji oswa ansèyman ki an prensip entèdi pa lalwa aplikab sou teritwa Repiblik Endonezi.

9. Gen viris oswa lòt kòd òdinatè, fichye oswa pwogram ki ka entèfere ak, domaje oswa limite fonksyonalite nenpòt lojisyèl òdinatè oswa pyès ki nan konpitè oswa ekipman kominikasyon, oswa pèmèt itilizasyon san otorizasyon yon òdinatè oswa rezo òdinatè.

10. Vyolasyon Tèm ak Kondisyon yo, enstriksyon oswa lòt politik ki nan la girlisme. Avèk

Nan itilize girlisme. Avèk Ou dakò pou:

1. Bay enfòmasyon egzat, nouvo ak konplè sou tèt ou lè w ap ranpli fòm enskripsyon an girlisme. Avèk

2. Kenbe modpas ou ak idantifikasyon an sekirite.

3. Kenbe epi mete ajou regilyèman enfòmasyon sou tèt ou ak lòt enfòmasyon avèk presizyon, nouvo ak konplè

4. Aksepte tout risk ki soti nan aksè ilegal nan enfòmasyon ak done anrejistreman.

5. Responsab pou pwoteksyon ak sipò done ak oswa ekipman yo itilize.

Ou pa gen dwa itilize girlisme. Avèk nan nenpòt kondisyon oswa fason ki ka domaje, enfim, surcharge, oswa deranje sèvè a oswa rezo a girlisme. Avèk

DWA PWOPRIYETE

Tout desen, imaj, travay atistik, odyo, videyo, ak kòd pwogramasyon (ki refere yo kòm 'kontni') sou sit sa a se copyright nan girlisme. Avèk. Ou pa gen dwa modifye, kopye, chanje, oswa ajoute nan desen konsepsyon, imaj, travay atistik, odyo, videyo, ak kòd pwogramasyon nan etablisman sa a nan okenn sikonstans oswa kondisyon.

LISANS ITILIZE girlisme. Avèk

Ou gen dwa itilize girlisme. Avèk ak kontni yo ofri girlisme. Avèk sèlman pou itilizasyon pèsonèl, pa rezon komèsyal. Ou ka sèvi ak kontni ki pèmèt yo telechaje, tankou foto ak anrejistreman son, pou pwòp itilizasyon pèsonèl ou epi an akò ak règleman yo pou kontni an nan kesyon an.

Ou pa gen dwa repwodui, enprime, kopye, magazen, pibliye, montre, distribye, modifye, tradui, pibliye, transfere, vann, prete oswa distribye nenpòt kontni. girlisme. Avèk

MATERYÈL LEKTÈ

girlisme. Avèk se pa responsab pou materyèl telechaje pa lektè oswa ekri pa lektè, kit sou fòm kòmantè fanatik, kòmantè nouvèl, foto, pwofil ak sou sa.

girlisme. Avèk rezève dwa a nenpòt ki lè pou efase nenpòt bagay ki telechaje pa lektè a oswa ekri pa lektè a san avètisman alavans.

Sipèvizyon

Ou dakò ke nou pa responsab pou kontni lòt pati yo bay la. Nou pa gen okenn obligasyon pou revize kontni an, men nou rezève dwa pou refize chaje oswa modifye kontni yo soumèt la. Nou rezève dwa pou retire kontni pou plizyè rezon, men nou pa responsab pou okenn echèk oswa reta nan retire materyèl sa yo.

LÒT LIEN SITE

girlisme. Avèk ka bay lyen ki mennen nan sit twazyèm pati, ki gen ladan lyen yo bay nan paj rezilta rechèch la. Kèk nan lyen ki mennen nan sit sa yo ka genyen materyèl ki pa gen okenn rezon, ilegal oswa ki pa kòrèk. Lyen an pa endike ke nou apwouve sit twazyèm pati a. Ou rekonèt epi dakò ke nou pa responsab pou kontni an oswa lòt materyèl sou sit twazyèm pati sa yo. Nenpòt akò ak tranzaksyon ant ou menm ak piblisite ki egziste sou girlisme. Avèk se ant ou menm ak piblisite a epi ou rekonèt epi dakò ke nou pa responsab pou okenn pèt oswa reklamasyon ki ka koze pa akò a oswa tranzaksyon ant ou menm ak piblisite a.