Kòd Etik

Règleman Konsèy laprès

Gid pou rapò Cyber ​​​​Media

Libète opinyon, libète ekspresyon ak libète laprès se dwa moun ki pwoteje pa Pancasila, Konstitisyon 1945 la ak Deklarasyon Inivèsèl Dwa Moun Nasyonzini. Egzistans medya cyber nan Endonezi tou se yon pati nan libète opinyon, libète ekspresyon, ak libète laprès.

Cyber ​​​​medya gen yon karaktè espesyal ki mande direktiv pou jesyon li yo ka fèt pwofesyonèl, ranpli fonksyon li yo, dwa ak obligasyon li yo dapre Lwa Nimewo 40 nan 1999 konsènan Laprès la ak Kòd Etik Jounalis la. Pou rezon sa a, Konsèy laprès ansanm ak òganizasyon laprès, manadjè medya cyber, ak piblik la te trase Gid pou rapò sou medya cyber yo jan sa a:

 1. 1. Dimansyon
  1. a. Cyber ​​​​Media se tout fòm medya ki sèvi ak entènèt la epi fè aktivite jounalis, epi ki satisfè egzijans Lwa Laprès ak Estanda Konpayi Laprès ki make pa Konsèy Laprès.
  2. b. Kontni Itilizatè Jenere se tout kontni ki kreye ak/oswa pibliye pa itilizatè medya cyber, ki gen ladan atik, foto, kòmantè, vwa, videyo ak divès kalite uploads ki tache ak medya cyber, tankou blog, fowòm, kòmantè lektè oswa telespektatè, ak lòt. fòm.
  3. 2. Nouvèl verifikasyon ak balans
  4. a. Nan prensip chak nouvèl dwe verifye.
  5. b. Nouvèl ki ka mal lòt pati yo mande pou verifikasyon nan menm nouvèl la satisfè prensip yo nan presizyon ak balans.
  6. c. Dispozisyon ki nan pwen (a) pi wo a yo eskli, depi ke:
   1. 1. Nouvèl la vrèman genyen yon enterè piblik ijan;
   2. 2. Premye sous nouvèl la se yon sous ki byen idantifye, kredib ak konpetan;
   3. 3. Yo pa konnen kote nouvèl sijè a konfime e/oswa pa ka fè entèvyou;
   4. 4. Medya yo bay lektè a yon eksplikasyon ke nouvèl la toujou mande pou plis verifikasyon ki eseye pi vit ke posib. Eksplikasyon yo genyen nan fen menm nouvèl la, nan parantèz ak an italik.
  7. d. Apre yo fin pibliye nouvèl la dapre pwen (c), medya yo dwe kontinye efò verifikasyon yo, epi apre yo fin jwenn verifikasyon, rezilta verifikasyon yo enkli nan nouvèl ki ajou ak yon lyen ki mennen nan nouvèl ki pa verifye.
  8. 3. Itilizatè pwodwi kontni

Cyber ​​​​medya dwe gen ladan tèm ak kondisyon konsènan Kontni Itilizatè-Genere ki pa konfli ak Lwa No. 40 nan 1999 konsènan Laprès ak Kòd Etik Jounalis la, ki mete nan yon fason klè ak klè.

  1. a. Cyber ​​​​medya mande pou chak itilizatè yo enskri pou manm epi fè yon pwosesis konekte an premye pou kapab pibliye tout fòm Itilizatè Jenere kontni. Dispozisyon konsènan log-in pral plis reglemante.
  2. b. Nan enskripsyon an, medya cyber mande itilizatè yo bay apwobasyon alekri ke Kontni Itilizatè Jenere pibliye:
   1. 1. Pa genyen manti, kalomnye, sadis ak obscenite;
   2. 2. Pa genyen kontni ki gen prejije ak rayisman ki gen rapò ak etnisite, relijyon, ras ak entègwoup (SARA), epi ankouraje zak vyolans;
   3. 3. Pa genyen kontni diskriminatwa sou baz diferans nan sèks ak lang, epi li pa degrade diyite moun ki fèb, pòv, malad, mantal oswa fizikman andikape.
  3. c. Cyber ​​​​medya gen otorite absoli pou modifye oswa efase Kontni Itilizatè ki te pwodwi ki kontrè ak pwen (c).
  4. d. Cyber ​​​​medya dwe bay yon mekanis plent pou Kontni Itilizatè Jenere ki konsidere yo te vyole dispozisyon ki nan pwen (c). Yo ta dwe bay mekanis nan yon kote ki fasil pou itilizatè yo.
  5. e. Cyber ​​​​medya dwe modifye, efase, ak pran aksyon korektif pou nenpòt ki Kontni Itilizatè Jenere ki rapòte epi ki vyole dispozisyon ki nan pwen (c), pi vit ke posib pwopòsyonèl pa pita pase 2 x 24 èdtan apre yo fin resevwa plent la.
  6. f. Cyber ​​​​medya ki te respekte dispozisyon ki nan pwen (a), (b), (c), ak (f) pa chaje ak responsablite pou pwoblèm ki te koze pa chaje kontni ki vyole dispozisyon ki nan pwen (c).
  7. g. Cyber ​​​​medya responsab pou Kontni Itilizatè Jenere ke yo rapòte si li pa pran aksyon korektif apre limit tan ki endike nan pwen (f).
  8. 4. Erè, Koreksyon, ak Dwa Reply
  9. a. Koreksyon, koreksyon, ak dwa reply fè referans a Lwa pou Laprès, Kòd Etik Jounalistik la, ak Gid pou Dwa Reply Konsèy Laprès la make.
  10. b. Koreksyon, koreksyon ak oswa dwa pou repons yo dwe lye ak nouvèl ki te korije, korije oswa bay dwa repons lan.
  11. c. Nan chak rapò sou koreksyon, koreksyon ak dwa pou reponn, li obligatwa pou mete tan an nan chaj nan koreksyon sa yo, koreksyon ak oswa dwa pou repons.
  12. d. Si gen kèk nouvèl sou cyber medya yo gaye pa lòt cyber medya, lè sa a:
   1. 1. Responsablite cyber medya yo ki pwodui nouvèl limite a sa sèlman nouvèl ki pibliye nan cyber medya yo oswa cyber medya yo anba otorite teknik li yo;
   2. 2. Koreksyon nan nouvèl ki fèt pa yon medya cyber dwe fèt tou pa lòt medya cyber ki site nouvèl ki soti nan medya yo cyber korije;
   3. 3. Medya ki difize nouvèl ki soti nan yon medya cyber epi ki pa fè koreksyon nan nouvèl la dapre sa ki fè pa cyber medya ki posede ak oswa kreye nouvèl la, se totalman responsab pou tout konsekans legal nouvèl la ki pa korije. .
  13. e. Dapre Lwa pou Laprès, medya cyber ki pa sèvi dwa repons yo ka sijè a sanksyon kriminèl nan yon amann maksimòm 500.000.000 IDR (XNUMX milyon roupi).
  14. 5. Nouvèl Anilasyon
  15. a. Nouvèl ki te pibliye yo pa ka revoke pou rezon sansi andeyò ekip editoryal la, eksepte pou pwoblèm ki gen rapò ak SARA, desans, avni timoun yo, eksperyans twomatik viktim yo oswa ki baze sou lòt konsiderasyon espesyal Konsèy Laprès la detèmine.
  16. b. Lòt medya cyber dwe swiv anilasyon an nan ekstrè nouvèl ki soti nan medya orijinal yo ki te revoke.
  17. c. Anilasyon nouvèl dwe akonpaye ak rezon pou revokasyon ak anonse piblik la.
  18. 6. Piblisite
  19. a. Cyber ​​​​medya dwe klèman distenge ant pwodwi nouvèl ak piblisite.
  20. b. Chak nouvèl/atik/kontni ki konstitye yon reklam ak/oswa kontni peye dwe genyen enfòmasyon an "piblisite", "piblisite", "anons", "sponsored", oswa lòt mo ki eksplike ke nouvèl/atik/kontni an se yon reklam. .
  21. 7. Copyright

Cyber ​​​​medya dwe respekte copyright jan sa endike nan lwa ak règleman ki aplikab yo.

  1. 8. Enklizyon Gid yo

Cyber ​​​​medya dwe endike aklè e klèman Gid pou Rapò sou Cyber ​​​​Media nan medya yo.

  1. 9. Dispitisyon

Evalyasyon final la nan diskisyon an konsènan aplikasyon an nan Gid pou rapò Cyber ​​​​Media yo te rezoud pa Konsèy laprès la.

Jakarta, 3 fevriye 2012

(Konsèy pou laprès ak kominote laprès te siyen direktiv sa a nan Jakarta, 3 fevriye 2012).

https://dewanpers.or.id/